Wielki, silny i wspaniały/ Great, strong and wonderful

Projekty ilustracji do autorskiej książki "Wielki, silny i wspaniały".
Book illustrations project for the book ‘Great, strong and wonderful’