Fenek/ Fennec

Ilustracje są projektami scen, postaci, scenegrafii oraz bazą do animacji pod tytułem "Fenek" produkowanej obecnie przez studio Animoon.
Illustrations are used as scenes, characters and backgrounds for the animation film ‘Fenek’ currently being developed by Animoon studio.